Algorytmiczne aspekty synchronizacji

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Algorytmiczne aspekty synchronizacji

Kierownik: Adam Roman

Rozpoczęcie: 2016-02-02

Zakończenie: 2019-02-01

Uwagi: Opus 9


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Igor Podolak Wykonawca
Bartosz Zieliński Wykonawca
Andrzej Kisielewicz Wykonawca
Damian Leśniak Wykonawca
Marek Szykuła Wykonawca