Doktorat: Igor Sieradzki

Doktorant: Igor Sieradzki

Promotor - Igor Podolak

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2019-04-25

Powrót