Model Hierarchicznego Klasyfikatora. Fuzja nauczania nadzorowanego i nadzorowanego podziału na podproblemy

Instytucja Finansująca / Przyznający:

Tytuł: Model Hierarchicznego Klasyfikatora. Fuzja nauczania nadzorowanego i nadzorowanego podziału na podproblemy

Kierownik: Igor Podolak

Rozpoczęcie: 2011-06-27

Zakończenie: 2013-02-26