Katedra Teorii Aproksymacji - lista publikacji

Nadjednostka:

[Wszystkie publikacje]


[2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996] [1995] [1994] [1993] [1992] [1991] [1990] [1989] [1988] [1987] [1986] [1985] [1984] [1981] [1980] [1979] [1978] [1977] [1973] [1972] [1971]
1-11 z 11.

2003

11.
Zbiory Julii, V OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY DLA MŁODYCH MATEMATYKÓW, TEORIA APROKSYMACJI, MATERIAŁY KONFERENCYJNE, KOŁO MATEMATYKÓW STUDENTÓW UJ, KRAKÓW (2003), 73-78
9.
Grzegorz Lewicki, G.Trombetta
Almost contractive retractions in Orlicz spaces, BULL. AUSTRAL. MATH. SOC. 68 (2003), 353--369
8.
Grzegorz Lewicki, B.L.Chalmers
Symmetric spaces with maximal projection constants, J. FUNCT. ANAL. 200 (2003), no. 1, 1--22
7.
Grzegorz Lewicki, G.Marino
Approximation by superpositions of a sigmoidal function, Z. ANAL. ANWENDUNGEN 22 (2003), no. 2, 463--470
6.
Teoria aproksymacji z perspektywy wieku, SPRAWOZDANIA Z CZYNNOŚCI I POSIEDZEŃ POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI, TOM 67, (2003), 43-47, Kraków 2005
3.
Volume of polynomial lemniscates in C^n, NUMER. ALGORITHMS 33 (2003), 415--420
2.
Krótka historia konstruktywnej teorii funkcji, ZESZ. NAUK. UNIW. OPOL. MAT. 31 (2003), 143--149
1.
Bernstein quasianalytic functions on algebraic sets, UNIV. IAGEL. ACTA MATH. 41 (2003), 215--223