Teoria aproksymacji z perspektywy wieku

Tytuł:
Teoria aproksymacji z perspektywy wieku
Rok:
2003

Opis:
SPRAWOZDANIA Z CZYNNOŚCI I POSIEDZEŃ POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI, TOM 67, (2003), 43-47, Kraków 2005