Katedra Teorii Aproksymacji - lista publikacji

Nadjednostka:

[Wszystkie publikacje]


[2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996] [1995] [1994] [1993] [1992] [1991] [1990] [1989] [1988] [1987] [1986] [1985] [1984] [1981] [1980] [1979] [1978] [1977] [1973] [1972] [1971]
1-5 z 5.

1990

5.
On the graph of a quasi-additive function, AEQUATIONES MATH. 39 (1990), no. 2-3, 129--133
4.
Grzegorz Lewicki, S.J.Kilmer,W.M.Kozłowski
Best approximants in modular function spaces, J. APPROX. THEORY 63 (1990), no. 3, 338--367
3.