dr Alicja Skiba

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Teorii Aproksymacji

DoktoratOtwarcie: 2003-11-13, Zamknięcie: 2004-06-24

Publikacje: