Zbiory Julii

Tytuł:
Zbiory Julii
Czasopismo:
V OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY DLA MŁODYCH MATEMATYKÓW, TEORIA APROKSYMACJI, MATERIAŁY KONFERENCYJNE, KOŁO MATEMATYKÓW STUDENTÓW UJ, KRAKÓW
Rok:
2003

Strony:
73-78