Katedra Teorii Aproksymacji - lista publikacji

Nadjednostka:

[Wszystkie publikacje]


[2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996] [1995] [1994] [1993] [1992] [1991] [1990] [1989] [1988] [1987] [1986] [1985] [1984] [1981] [1980] [1979] [1978] [1977] [1973] [1972] [1971]
1-7 z 7.

1992

6.
Bernstein type theorems for compact sets in Rn, J. APPROX. THEORY 69 (1992), no. 2, 156--166
5.
Multivariate versions of Bernstein inequality, ZESZYTY NAUK. POLITECH. RZESZOWSKIEJ MAT. FIZ. no. 16 (1992), 31--48
2.
L-regularity in the constructive theory of functions, ZESZYTY NAUK. POLITECH. RZESZOWSKIEJ, MAT. FIZ. no. 16 (1992), 17--30
1.
Wiesław Pleśniak, P.Goetgheluck
Counter-examples to Markov and Bernstein inequalities, J. APPROX. THEORY 69 (1992), no. 3, 318--325