Metody analizy mikroskopowych obrazów warstw C-Pd

Tytuł rozdziału:
Metody analizy mikroskopowych obrazów warstw C-Pd
Tytuł książki:
Świat nanotechnologii. Warstwy nanokompozytowe węglowo-palladowe. Badania i technologia
Wydawnictwo:
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok:
2014

Strony:
189-199