Budowanie algorytmów grupowania danych w oparciu o uogólnione rozkłady normalne oraz rozkłady nie gaussowskie

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Budowanie algorytmów grupowania danych w oparciu o uogólnione rozkłady normalne oraz rozkłady nie gaussowskie

Kierownik: Przemysław Spurek

Rozpoczęcie: 2016-06-13

Zakończenie: 2020-01-12

Uwagi: SONATA 10


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Krzysztof Byrski Wykonawca