Budowanie algorytmów grupowania danych w oparciu o uogólnione rozkłady normalne oraz rozkłady nie gaussowskie

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Budowanie algorytmów grupowania danych w oparciu o uogólnione rozkłady normalne oraz rozkłady nie gaussowskie

Kierownik: Przemysław Spurek

Rozpoczęcie: 2016-06-13

Zakończenie: 2020-06-12

Uwagi: SONATA 10


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Krzysztof Byrski Wykonawca
Publikacje
Krzysztof Byrski, Przemysław Spurek, Jacek Tabor, Active Function Cross-Entropy Clustering, Expert Systems with Applications vol. 72 (2017), 49–66
Michał Ociepka, Przemysław Rola, Przemysław Spurek, Jacek Tabor, ICA based on asymmetry, Pattern Recognition vol. 67 (2017), 230-244
Przemysław Spurek, General Split Gaussian Cross-Entropy Clustering, Expert Systems with Applications vol. 68 (2017), 58–68
Maciej Brzeski, Przemysław Spurek, Uniform Cross-entropy Clustering, Schedae Informaticae vol. 25 (2017), 117-126
Krzysztof Hajto, Konrad Kamieniecki, Krzysztof Misztal, Przemysław Spurek, Split-and-merge Tweak in Cross Entropy Clustering, Computer Information Systems and Industrial Management: 16th Ifip Tc8 International Conference (2017), 193 - 204
Monika Brzychczy-Włoch, Krzysztof Misztal, Dorota Ochońska, Anna Plichta, Przemysław Spurek, Bartosz Zieliński, Deep learning approach to bacterial colony classification, PLoS One vol. 12 (9) (2017), 1-14
Przemysław Spurek, Marek Śmieja, Jacek Tabor, SVM with a neutral class, Pattern Analysis and Applications vol. 22/2 (2019), 573-582
Przemysław Spurek, Jacek Tabor, Łukasz Struski, Marek Śmieja, Fast independent component analysis algorithm with a simple closed-form solution, Knowledge-Based Systems vol. 161 (2018), 26-34
Krzysztof Byrski, Przemysław Spurek, Jacek Tabor, Online updating of active function cross-entropy clustering, Pattern Analysis and Applications vol. vol. 22 no. 4 (2019), 1409-1425
Łukasz Maziarka, Marek Śmieja, Aleksandra Nowak, Jacek Tabor, Łukasz Struski, Przemysław Spurek, Set Aggregation Network as a Trainable Pooling Layer, International Conference On Neural Information Processing vol. Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11954) (2019), 419-431
Łukasz Struski, Przemysław Spurek, Jacek Tabor, Marek Śmieja, Projected memory clustering, Pattern Recognition Letters vol. 123 (2019), 9-15
Marek Śmieja, Łukasz Struski, Jacek Tabor, Bartosz Zieliński, Przemysław Spurek, Processing of missing data by neural networks, Advances in Neural Information Processing Systems vol. 31 (2018), 2719-2729