Generowanie rzeczywistych obrazów za pomocą modeli opartych na architekturze autoenkodera

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Generowanie rzeczywistych obrazów za pomocą modeli opartych na architekturze autoenkodera

Kierownik: Przemysław Spurek

Rozpoczęcie: 2020-02-20

Zakończenie: 2023-02-19

Uwagi: OPUS 17


Publikacje
Przemysław Spurek, Jacek Tabor, Tomasz Trzcinski, Sebastian Winczowski, Maciej Zamorski, Hypernetwork approach to generating point clouds, INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE LEARNING [ICML] (2020),
Stanisław Jastrzębski, Szymon Knop, Marcin Mazur, Igor Podolak, Przemysław Spurek, Jacek Tabor, Cramer-Wold Auto-Encoder, J MACH LEARN RES vol. 21 (2020), 1-28