Generowanie rzeczywistych obrazów za pomocą modeli opartych na architekturze autoenkodera

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Generowanie rzeczywistych obrazów za pomocą modeli opartych na architekturze autoenkodera

Kierownik: Przemysław Spurek

Rozpoczęcie: 2020-02-20

Zakończenie: 2023-02-19

Uwagi: OPUS 17