Generowanie rzeczywistych obrazów za pomocą modeli opartych na architekturze autoenkodera

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Generowanie rzeczywistych obrazów za pomocą modeli opartych na architekturze autoenkodera

Kierownik: Przemysław Spurek

Rozpoczęcie:

Uwagi: OPUS 17