Doktorat: Przemysław Spurek

Doktorant: Przemysław Spurek

Promotor - Jacek Tabor

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2012-05-31

Zakończenie: 2014-06-26

Wynik postępowania: przyznano

Powrót