Katedra Równań Różniczkowych - lista publikacji

Nadjednostka:

[Wszystkie publikacje]


[2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996] [1995] [1994] [1993] [1992] [1991] [1990] [1989] [1988] [1987] [1986] [1985] [1984] [1982] [1981] [1980] [1979] [1977] [1975] [1974] [1973]
1-3 z 3.

1977

3.
On some partial differential-functional equations, ZESZYTY NAUK. UNIW. JAGIELLON. 441 Prace Mat. Zeszyt 18 (1977), 13--15
2.
Some theorems on partial differential-functional inequalities of parabolic type, ZESZYTY NAUK. UNIW. JAGIELLOŃ. 441 Prace Mat. Zeszyt 18 (1977), 93--104
1.
Uniqueness of solutions of the Cauchy problem for first order differential-function equations, ZESZYTY NAUK. UNIW. JAGIELLOŃ. 475 Prace Mat. Zeszyt 19 (1977), 175--187