dr Malgorzata Nowotarska

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Równań Różniczkowych

Publikacje: