dr Janina Kłapyta

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Równań Różniczkowych

Publikacje:

8.
Asymptotically periodic motions in pseudo-processes, UNIV. IAGEL. ACTA MATH. no. 33 (1996), 73--86
7.
Some families of pseudo-processes, ANN. POLON. MATH. 60 (1994), no. 1, 33--45
6.
A classification of dynamical systems, ANN. POLON. MATH. 53 (1991), no. 2, 109--121
5.
Limit sets and stability of motions in semi-systems, UNIV. IAGEL. ACTA MATH. no. 27 (1988), 189--201
4.
Some properties of generalized systems, UNIV. IAGEL. ACTA MATH. no. 25 (1985), 285--292
2.
On some partial differential-functional equations, ZESZYTY NAUK. UNIW. JAGIELLON. 441 Prace Mat. Zeszyt 18 (1977), 13--15
1.