Katedra Równań Różniczkowych - lista publikacji

Nadjednostka:

[Wszystkie publikacje]


[2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996] [1995] [1994] [1993] [1992] [1991] [1990] [1989] [1988] [1987] [1986] [1985] [1984] [1982] [1981] [1980] [1979] [1977] [1975] [1974] [1973]
1-3 z 3.

1992

2.
Topologia polska w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU ˜ŚLĄSKIEGO vol. 1253 (1992), 163-172
1.
Krzysztof Ciesielski, Themistocles M. Rassias
On some properties of isometric mappings, FACTA UNIV. SER. MATH. INFORM. vol. 7 (1992), 107-115