mgr Adam Polak

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
  • Katedra Algorytmiki

Publikacje:

2.
Counting Triangles in Large Graphs on GPU, 2016 IEEE INTERNATIONAL PARALLEL AND DISTRIBUTED PROCESSING SYMPOSIUM WORKSHOPS (IPDPSW) (2016), 740-746
1.
Real Time Object Tracking on GPGPU, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION THEORY AND APPLICATIONS vol. 2 (2012), 303-310

Konferencje:

2.
Forum Informatyki Teoretycznej 2016, Department of Mathematics, Informatics and Mechanics of the University of Warsaw, Warszawa, Polska, 2016-02-05 - 2016-02-06
1.
Forum Informatyki Teoretycznej 2015, Department of Mathematics, Informatics and Mechanics of the University of Warsaw, Warszawa, Polska, 2015-01-30 - 2015-01-31

Granty (realizowane po maju 2009 roku)