dr Lech Duraj

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
  • Katedra Algorytmiki

DoktoratOtwarcie: 2008-06-26, Zamknięcie: 2010-12-16

Publikacje:

5.
A note on two-colorability of nonuniform hypergraphs, LIPICS–LEIBNIZ INTERNATIONAL PROCEEDINGS IN INFORMATICS vol. 45th International Colloquium on Automata, Languages, and Programming (ICALP 2018) (2018), 46:1--46:13
4.
Tight Conditional Lower Bounds for Longest Common Increasing Subsequence, 12TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PARAMETERIZED AND EXACT COMPUTATION (IPEC 2017) (2018), 15:1-15:13

Granty (realizowane po maju 2009 roku)