The 12th International Symposium on Parameterized and Exact Computation (IPEC 2017)

KrajAustria
MiastoWiedeń
OrganizatorTU Wien
Data rozpoczęcia2017-09-06
Data zakończenia2017-09-08

Uczestnicy konferencji:

Adam Polak - referaty:
  1. Tytuł: Tight Conditional Lower Bounds for Longest Common Increasing Subsequence - Rodzaj: Plenarny. Płatność: DSC - granty dziekańskie dla młodych naukowców.