Rownoległe algorytmy grafowe i ich implementacja na GPU

Instytucja Finansująca / Przyznający: MNiSW

Tytuł: Rownoległe algorytmy grafowe i ich implementacja na GPU

Kierownik: Adam Polak

Rozpoczęcie: 2013-07-04

Zakończenie: 2018-07-03

Uwagi: Diamentowy grant