Nagroda im. Witolda Lipińskiego

Laureat: Adam Polak

Rodzaj uhonorowanej działalności: wybitny dorobek naukowy lub artystyczny

Rok: 2021

Rodzaj: wyróżnienie

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Rada Nagrody

Nagroda przyznawana jest od 2005 roku młodym polskim naukowcom (poniżej 30 roku życia) za dorobek w zakresie informatyki i jej zastosowań.