Wokół optymalności algorytmów opartych o programowanie dynamiczne

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Wokół optymalności algorytmów opartych o programowanie dynamiczne

Kierownik: Adam Polak

Rozpoczęcie: 2018-06-29

Zakończenie: 2021-06-28

Uwagi: PRELUDIUM 14