Wokół optymalności algorytmów opartych o programowanie dynamiczne

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Wokół optymalności algorytmów opartych o programowanie dynamiczne

Kierownik: Adam Polak

Rozpoczęcie: 2018-06-29

Zakończenie: 2021-06-28

Uwagi: PRELUDIUM 14


Publikacje
Lech Duraj, Krzysztof Kleiner, Adam Polak, Virginia Vassilevska Williams, Equivalences between triangle and range query problems, Acm-siam Symposium On Discrete Algorithms 2020 (soda'20) (2020), 30-47
Andrea Lincoln, Adam Polak, Virginia Vassilevska Williams, Monochromatic Triangles, Intermediate Matrix Products, and Convolutions, 11th Innovations in Theoretical Computer Science Conference (itcs 2020) vol. 151 (Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs)) (2020), 53:1-53:18
Antonios Antoniadis, Christian Coester, Marek Elias, Adam Polak, Bertrand Simon, Online metric algorithms with untrusted predictions, International Conference On Machine Learning (icml) vol. 119 (2020), 345–355