Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców

Laureat: Adam Polak

Rodzaj uhonorowanej działalności: wybitny dorobek naukowy lub artystyczny

Rok: 2022

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki są przeznaczone dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.