Wymiar i reprezentacje częściowych porządków: złożoność obliczeniowa, ograniczenia i strukturalne własności

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Wymiar i reprezentacje częściowych porządków: złożoność obliczeniowa, ograniczenia i strukturalne własności

Kierownik: Piotr Micek

Rozpoczęcie: 2016-04-12

Zakończenie: 2020-04-11

Uwagi: SONATA BIS 5


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Bartosz Walczak Wykonawca
Adam Polak Wykonawca
Publikacje
William T. Trotter, Bartosz Walczak, Boolean dimension and local dimension, ELECTRONIC NOTES IN DISCRETE MATHEMATICS vol. 61 (2017), 1047-1053