Dolne ograniczenia złożoności problemów rozwiązywalnych w czasie wielomianowym

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Dolne ograniczenia złożoności problemów rozwiązywalnych w czasie wielomianowym

Kierownik: Adam Polak

Rozpoczęcie: 2018-10-01

Zakończenie: 2020-09-30

Uwagi: ETIUDA 6