dr Błażej Żmija

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb

DoktoratOtwarcie: 2019-02-28, Zamknięcie: 2021-10-21

Publikacje:

Konferencje:

3.
Ogólnopolska Konferencja Studentów Matematyki "Oblicze" 2019, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska, 2019-05-10 - 2019-05-12