dr hab. Igor Podolak

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
  • Katedra Uczenia Maszynowego

Publikacje:

29.
Bartosz Wójcik, Marcin Przewięźlikowski, Filip Szatkowski, Maciej Wołczyk, Klaudia Bałazy, Bartłomiej Krzepkowski, Igor Podolak, Jacek Tabor, Marek Śmieja, Tomasz Trzciński
28.
Tomasz Danel, Jan Łęski, Sabina Podlewska, Igor Podolak
27.
Romuald A. Janik, Igor Podolak, Łukasz Struski, Anna Ceglarek, Koryna Lewandowska, Barbara Sikora-Wachowicz, Tadeusz Marek, Magdalena Fąfrowicz
26.
Jarosław Żygierewicz, Romuald A. Janik, Igor Podolak, Alan Drozd, Urszula Malinowska, Martyna Poziomska, Jakub Wojciechowski, Paweł Ogniewski, Paweł Niedbalski, Iwona Terczyńska, Jacek Rogala
25.
Batch size reconstruction-distribution trade-off in kernel based generative autoencoders, IEEE International Conference on Image Processing [ICIP], (2022), 3728-3732
23.
Zero Time Waste: Recycling Predictions in Early Exit Neural Networks, Advances in Neural Information Processing Systems [NeurIPS](MAIN) vol. 34 (2021), 1-13
22.
Andrzej Bojarski, Rafał Kurczab, Stefan Mordalski, Igor Podolak, Agnieszka Wojtuch
21.
Bartosz Bohaterewicz, Adrian Chrobak, Dominika Dudek, Magdalena Fafrowicz, Tadeusz Marek, Dagmara Mętel, Igor Podolak, Marcin Siwek, Anna Sobczak, Bartosz Wójcik
20.
Tomasz Danel, Agnieszka Galanty, Igor Podolak, Irma Podolak, Michał Węgrzyn
18.
Arkadiusz Czekajski, Damian Leśniak, Igor Podolak, Adam Roman, Bartosz Zieliński
Variational Auto-Encoders for Generating Feature-Preserving Automata, Proceedings of Ncma 2019, Books@ocg.at (austrian Computer Society) (2019), 171-185
17.
Damian Leśniak, Igor Podolak, Igor Sieradzki
Distribution-Interpolation Trade off in Generative Models, International Conference On Learning Representations (2019),
14.
Adaptive Active Learning as a Multi-armed Bandit Problem, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications vol. 263 (2014), 989-990
13.
Stanisław Jastrzębski, Igor Podolak
Density Invariant Detection of Osteoporosis Using Growing Neural Gas, Proceedings of the 8th International Conference On Computer Recognition Systems Cores 2013 vol. Springer International Publishing (2013), 629-638
3.
A new notion of weakness in classification theory vol. 57 (2009), "Advances in Intelligent and Soft Computing", Springer Verlag (połaczony z Kluwer Academic Publishing)

Doktoranci (po 27 października 2003 roku)

DoktorantOtwarcieZakonczenie
Damian Leśniak2019-04-25 
Igor Sieradzki2019-04-25 
Ewa Matczyńska2014-06-26 

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Doktorat: Krzysztof MisztalKatedra Uczenia Maszynowego 
Doktorat: Grzegorz JabłońskiKatedra Matematyki Obliczeniowej 

Granty (realizowane po maju 2009 roku)