dr Jerzy Szczepański

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Teorii Aproksymacji

Publikacje:

Konferencje:

1.
Podręczniki szkolne w Polsce. Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, Polska, 2017-11-28 - 2017-11-28