Egzaminy wstępne z matematyki na Uniwersytet Jagielloński 1986-2004

Tytuł:
Egzaminy wstępne z matematyki na Uniwersytet Jagielloński 1986-2004
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok:
2005

Opis:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, str. 326