Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych

ISSN:
1733-5175

RokPunkty ministerialneImpact FactorEigenfactorArticle influence
20185
20175
2016500
2015500
2014200
2013200
2012100

Publikacje: