Medal Komisji Edukacji Narodowej

Laureat: Jerzy Szczepański

Rodzaj uhonorowanej działalności: działalność dydaktyczna

Rok: 2003

Rodzaj: nagroda

Charakter: indywidualna

Typ: krajowa

Instytucja przyznająca: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Medal jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.