Habilitacja: Janusz Gwoździewicz

Doktorant: Janusz Gwoździewicz

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2013-06-27

Zakończenie: 2014-01-30

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Zbigniew JelonekRecenzja prof. Zbigniew Jelonek
Mariusz KorasUniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i MechanikiRecenzja dr hab. Mariusz Koras
Kamil RusekKGARecenzja prof. Kamil Rusek

Załączone pliki

Powrót