Doktorat: Paweł Bogdan

Doktorant: Paweł Bogdan

Promotor - Zbigniew Hajto

Promotor pomocniczy - Elżbieta Adamus

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2016-09-29

Zakończenie: 2017-10-26

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Załączone pliki

Powrót