Doktorat: Robert Dryło

Doktorant: Robert Dryło

Promotor - Kamil Rusek

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2005-06-23

Zakończenie: 2006-06-29

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Zbigniew Jelonek
Tadeusz KrasińskiUniwersytet Łódzki
Powrót