Doktorat: Michał Staromiejski

Doktorant: Michał Staromiejski

Promotor - Paweł Idziak

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2010-12-16

Zakończenie: 2013-05-23

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Jarosław Grytczuk
Zbigniew Jelonek
Powrót