Profesura: Stanisława Kanas

Doktorant: Stanisława Kanas

Dziedzina: Nauki matematyczne,

Otwarcie: 2013-09-26

Zakończenie: 2014-09-25

Wynik postępowania: odrzucono

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Anna ZdunikInstytut Matematyki, Uniwersytet Warszawski
Marek JarnickiKAM
Zbigniew Jelonek
Janina KotusPolitechnika Warszawska
Powrót