dr Michał Staromiejski

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
  • Katedra Algorytmiki

DoktoratOtwarcie: 2010-12-16, Zamknięcie: 2013-05-23

Publikacje:

Granty (realizowane po maju 2009 roku)