Zbigniew Jelonek

Publikacje:

Doktoranci (po 27 października 2003 roku)

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Doktorat: Paweł BogdanKatedra Metod Efektywnych Algebry 
Doktorat: Robert Dryło 
Doktorat: Michał StaromiejskiKatedra Algorytmiki 
Doktorat: Tomasz KowalczykKatedra Funkcji Rzeczywistych 
Habilitacja: Janusz Gwoździewicz 
Profesura: Stanisława Kanas 
Habilitacja: Marcin DumnickiKatedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb