dr hab. Marcin Dumnicki

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb

DoktoratOtwarcie: 2004-06-24, Zamknięcie: 2005-06-23

HabilitacjaOtwarcie: 2015-06-25, Zamknięcie: 2016-02-25

Publikacje:

2.

Doktoranci (po 27 października 2003 roku)