Doktorat: Marcin Dumnicki

Doktorant: Marcin Dumnicki

Promotor - Tadeusz Winiarski

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2004-06-24

Zakończenie: 2005-06-23

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Andrzej Nowicki
Tomasz SzembergUniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Powrót