Doktorat: Łukasz Merta

Doktorant: Łukasz Merta

Promotor - Marcin Dumnicki

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2019-04-25

Powrót