Doktorat: Natalia Chmiel

Doktorant: Natalia Chmiel

Promotor - Marcin Dumnicki

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2022-01-27

Powrót