dr Grzegorz Herman

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Informatyki Analitycznej
  • Katedra Algorytmiki

Publikacje:

7.
Faster general parsing through context-free memoization, ACM-SIGPLAN CONFERENCE ON PROGRAMMING LANGUAGE DESIGN AND IMPLEMENTATION [PLDI], (2020), 1022-1035
5.
Grzegorz Herman, Michael Soltys
4.
Grzegorz Herman, Michael Soltys
On the Ehrenfeucht-Mycielski sequence, JOURNAL OF DISCRETE ALGORITHMS (2009), 500-508
3.
Grzegorz Herman, Michael Soltys
Unambiguous functions in logarithmic space, 5TH CONFERENCE ON COMPUTABILITY IN EUROPE, PROCEEDINGS (2009), 162-175
2.
Grzegorz Herman, Michael Soltys

Konferencje organizowane:

Granty (realizowane po maju 2009 roku)