dr Grzegorz Herman

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Informatyki Analitycznej
  • Katedra Algorytmiki

Publikacje:

7.
Faster general parsing through context-free memoization, ACM-SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation [PLDI], (2020), 1022-1035
4.
Grzegorz Herman, Michael Soltys
On the Ehrenfeucht-Mycielski sequence, Journal of Discrete Algorithms (2009), 500-508
3.
Grzegorz Herman, Michael Soltys
Unambiguous functions in logarithmic space, 5th Conference On Computability in Europe, Proceedings (2009), 162-175
2.
Grzegorz Herman, Michael Soltys

Konferencje organizowane:

Granty (realizowane po maju 2009 roku)