mgr Łukasz Merta

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb

DoktoratOtwarcie: 2019-04-25, Zamknięcie:

Publikacje:

Konferencje: