Doktorat: Michał Kozdęba

Doktorant: Michał Kozdęba

Promotor - Grzegorz Lewicki

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2018-06-28

Zakończenie: 2021-05-27

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Adam PaszkiewiczRecenzja - prof. dr hab. Adam Paszkiewicz
Marian NowakUniwersytet ZielonogórskiRecenzja - prof. dr hab. Marian Nowak

Załączone pliki

Powrót