mgr Agnieszka Pocha

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
  • Katedra Uczenia Maszynowego

DoktoratOtwarcie: 2018-09-27, Zamknięcie:

Publikacje:

1.
Mol-CycleGAN - A Generative Model for Molecular Optimization, ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND MACHINE LEARNING – ICANN 2019: WORKSHOP AND SPECIAL SESSIONS (2019), 810-816

Konferencje:

2.
Eastern European Machine Learning Summer School, D. Precup, R. Pascanu, V. Patraucean, E. Burceanu, G. Marchidan, M. Leordeanu, T. Rebedea, Bukareszt, Rumunia, 2019-07-01 - 2019-07-06