dr hab. Anna Pajor

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Zakład Matematyki Finansowej

Publikacje:

13.
A hybrid MSV-MGARCH generalisation of the t-MGARCH model, SOCIO-ECONOMIC MODELLING AND FORECASTING vol. No 1 (2018), 345-354
8.
Discrete-time stochastic volatility process in option pricing: a generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models, INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCIAL MARKETS AND DERIVATIVES vol. Vol. 5, No. 2/3/4 (2016), 189-211

Konferencje:

10.
LV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej oraz XXXVII Seminarium im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, Polska, 2019-04-09 - 2019-04-11
9.
„Nauki społeczne -matematyczne czy matematyzowalne?”, Katedra Matematyki UEK, Kraków, Polska, 2018-09-27 - 2018-09-28
8.
12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Zakopane, Polska, 2018-05-08 - 2018-05-11
7.
LIV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej oraz XXXV Seminarium im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Atedra Matematyki i Cybernetyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, Polska, 2018-03-14 - 2018-03-16
6.
Workshop on Modern Applied Mathematics PK 2017, Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, Polska, 2017-11-17 - 2017-11-19
5.
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego, pt. Dynamiczne modele ekonometryczne, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska, 2017-09-05 - 2017-09-07
4.
43st International Conference Macromodels’ 2016, Department of Econometrics, University of Łódź, Łódź, Polska, 2016-11-14 - 2016-11-17
3.
X Konferencja Naukowa „Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu”, Zespół Metod Ilościowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Zieleniec, Polska, 2016-10-19 - 2016-10-21
2.
LII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej oraz XXXIV Seminarium im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Katedra Ekonometrii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowice, Kocierz-Targanice, Polska , 2016-04-20 - 2016-04-22
1.
IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego, pt. Dynamiczne modele ekonometryczne, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska, 2015-09-08 - 2015-09-10