dr hab. Anna Pajor

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Zakład Matematyki Finansowej

Publikacje:

22.
Anna Pajor, Jacek Osiewalski, Justyna Wróblewska, Łukasz Kwiatkowski
18.
Inverted gamma vs. log normal innovations in MSF-SBEKK models in the forecasting of selected Polish exchange rate, Śląski Przegląd Statystyczny (silesian Statistical Review) vol. 18(24) (2020), 197-218
17.
MCMC Method for the IG-MSF-SBEKK Model, (2020), "Quantitative methods in the contemporary issues of economics", edu-Libri s.c.
16.
Barbara Kawa, Anna Pajor
Considerations on the validity and applicability of the UEK method, Journal of Agribusiness and Rural Development vol. 2(52) (2019), 173-177
13.
Jacek Osiewalski, Anna Pajor
A hybrid MSV-MGARCH generalisation of the t-MGARCH model, Socio-economic Modelling and Forecasting vol. No 1 (2018), 345-354
8.
Discrete-time stochastic volatility process in option pricing: a generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models, International Journal of Financial Markets and Derivatives vol. Vol. 5, No. 2/3/4 (2016), 189-211

Konferencje:

21.
51st Conference on Applications of Mathematics, Centrum Zastosowań Matematyki IMPAN wspólnie z Centrum Dioscuri Topologicznej Analizy Danych, Zakopane , Polska, 2023-09-10 - 2023-09-16
20.
European Meeting of Statisticians, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne, Warszawa, Polska, 2023-07-03 - 2023-07-07
19.
X KONFERENCJA NAUKOWA Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Katedra Ekonometrii i Katedra Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, Polska, 2023-05-30 - 2023-05-31
18.
The 16th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Department of Statistics at the Cracow University of Economics and the Committee of Statistics and E, Zakopane, Polska, 2023-05-08 - 2023-05-11
17.
LIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, SEMPP 2023 , Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie , Kraków (on-line), Polska, 2023-03-21 - 2023-03-23
16.
16th International Conference on Computational and Financial Econometrics, The Computational and Financial Econometrics (CFEnetwork), King's Business School, and King's Depart, London (on-line), UK, 2022-12-17 - 2022-12-19
15.
L Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki, Centrum Zastosowań Matematyki IMPAN wspólnie z Centrum Dioscuri Topologicznej Analizy Danych, Zakopane, Polska, 2022-09-11 - 2022-09-17
14.
40th EBES Conference - Istanbul, Eurasia Business and Economics Society EBES and Istanbul Economic Research Association, Istanbul (on-line), Turkey, 2022-07-06 - 2022-07-08
13.
LVIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej oraz XXXX SEMINARIUM IM. PROF. ZBIGNIEWA PAWŁOWSKIEGO, SEMPP 2022, Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice (on-line), Polska, 2022-04-05 - 2022-04-06
12.
14th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics, 15th International Conference on Computational and Financial Econometrics, The Computational and Financial Econometrics (CFEnetwork), King's Business School, and King's Depart, London (on-line), UK, 2021-12-18 - 2021-12-20
11.
36th EBES Conference – Istanbul, Eurasia Business and Economics Society EBES and Istanbul Economic Research Association, Istanbul , Turkey, 2021-07-01 - 2021-07-03
10.
LV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej oraz XXXVII Seminarium im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, Polska, 2019-04-09 - 2019-04-11
9.
Workshop on Modern Applied Mathematics PK 2018, Cracow University of Technology, Kraków, Polska, 2018-11-16 - 2018-11-18
8.
„Nauki społeczne -matematyczne czy matematyzowalne?”, Katedra Matematyki UEK, Kraków, Polska, 2018-09-27 - 2018-09-28
7.
12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Zakopane, Polska, 2018-05-08 - 2018-05-11
6.
LIV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej oraz XXXV Seminarium im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Atedra Matematyki i Cybernetyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, Polska, 2018-03-14 - 2018-03-16
5.
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego, pt. Dynamiczne modele ekonometryczne, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska, 2017-09-05 - 2017-09-07
4.
43st International Conference Macromodels’ 2016, Department of Econometrics, University of Łódź, Łódź, Polska, 2016-11-14 - 2016-11-17
3.
X Konferencja Naukowa „Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu”, Zespół Metod Ilościowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Zieleniec, Polska, 2016-10-19 - 2016-10-21
2.
LII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej oraz XXXIV Seminarium im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Katedra Ekonometrii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowice, Kocierz-Targanice, Polska , 2016-04-20 - 2016-04-22
1.
IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego, pt. Dynamiczne modele ekonometryczne, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska, 2015-09-08 - 2015-09-10