XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego, pt. Dynamiczne modele ekonometryczne

KrajPolska
MiastoToruń
OrganizatorKatedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Data rozpoczęcia2017-09-05
Data zakończenia2017-09-07

Uczestnicy konferencji:

Anna Pajor - referaty:
  1. Tytuł: Bayesowskie modele VEC-MSF w prognozowaniu zjawisk finansowych i makroekonomicznych. Współautor: Justyna Wróblewska - Rodzaj: Plenarny. Płatność: Badania statutowe UEK.